Cal acceptar les 3 condicions per poder enviar la inscripció