Prediccions amb intel.ligència artificial al servei d'urgències de la Fundació Salut Empordà

El Pla de Transformació Digital 2021-2025 de la Fundació Salut Empordà (FSE) inclou l’objectiu d’implementar un sistema de predicció mitjançant Machine Learning en les diferents àrees de l’organització. Com a primer pas, la FSE s’ha centrat en el Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres per a la implementació d’aquesta eina tecnològica, coneguda com a Intel·ligència Artificial (IA).

Amb l’envelliment de la població, les necessitats de recursos sanitaris estan augmentant. En aquest sentit, la IA és una tecnologia que pot ajudar a millorar la gestió sanitària. Per això, Amalfi Analytics ha desenvolupat una solució tecnològica basada en aprenentatge automàtic (Machine Learning) per a l’anàlisi predictiva. Aquesta solució proporciona informació sobre l’activitat prevista, el nivell de gravetat, l’ocupació i, especialment, el nombre d’ingressos i derivacions hospitalàries per a les pròximes hores.

Gràcies a aquesta eina, la Fundació Salut Empordà disposa de dades i informacions que permeten reduir situacions de sobrecàrrega del personal assistencial, minimitzar l’impacte negatiu d’aquesta sobrecàrrega i, d’aquesta manera, poder assignar els recursos necessaris per donar resposta a la revisió d’activitat, ocupació i ingressos.

En resum, mitjançant l’aprenentatge automàtic i l’anàlisi predictiu, la Fundació Salut Empordà pretén millorar la seva gestió sanitària anticipant-se a les necessitats de recursos i prevenint situacions de sobrecàrrega dels professionals. Aquesta tecnologia permet obtenir informació valuosa per a la presa de decisions i l’assignació eficient dels recursos disponibles.

La Fundació Salut Empordà ofereix l'ús d'ulleres de Realitat Virtual a la planta de Pediatria, a la Unitat de diàlisi i a la unitat de monitoratge d'urgències

El primer servei a disposar d’aquesta tecnologia va ser la planta de Pediatria de l’Hospital de Figueres, on s’utilitzen les ulleres de Realitat Virtual (RV) des del 2021 per a certes proves o exploracions als infants. El 2023, l’Hospital va incorporar-les a la Unitat de Diàlisi i a la Unitat de Monitoratge (UMO) del Servei d’Urgències. Aquest recurs tecnològic permet reduir l’estrès i els nivells d’ansietat i millorar l’estada i l’experiència dels pacients ingressats a Diàlisi i la UMO.

L’ús de la RV en l’atenció mèdica s’ha estudiat a fons durant més de 30 anys a partir de la realització de més d’un miler d’assaigs clínics, els quals han demostrat la seva efectivitat: la Realitat Virtual redueix en un 65% la percepció del dolor del pacient i en un 60% els nivells d’ansietat. L’empresa que ha implantat el recurs de Realitat Virtual a la Fundació Salut Empordà (FSE) és VRPharma, una start-up dedicada a millorar l’estat emocional i la salut mental dels pacient abans, durant i després de procediments mèdics.

A través dels visors, els pacients se seubmergeixen en un món virtual que els allunya de les pors, les angoixes i l’estrès que els poden causar alguns tractaments o processos mèdics. “A la Unitat de Diàlisi, hem començat a utilitzar les ulleres per entretenir els pacients que pateixen molt amb les puncions. També se les posen els pacients amb pruïja i els que senten angoixa al llarg del tractament”, ens explica Alícia Rey, cap d’infermeria del Servei de Nefrologia de la FSE.

D’altra banda, la UMO és la unitat d’atenció i tractament a persones que precisen un monitoratge de les seves constants i una atenció mèdica continuada i, en aquest cas, les ulleres de Realitat Virtual també s’han introduït com a tècnica d’estimulació per tal de millorar l’experiència del pacient a l’hospital. “Són pacients que poden passar-se aquí entre tres i quatre dies. Els objectius dels vídeos que es projecten a través de les ulleres són varis: n’hi ha que poden ser per relaxar, sobretot per a aquells pacients que són més aprensius davant processos invasius, com pot ser una punxada per a una analítica; n’hi ha d’altres que ajuden a distreure’s, tenint en compte que la major part del temps aquests pacients estan molt sols, i també n’hi ha que estan pensats per controlar símptomes, com pot ser el dolor, el prurit o les molèsties per cremades”, ha indicat la cap d’infermeria del Servei d’Urgències, Olalla González.

“Volem aporta una eina d’humanització efectiva, fàcil d’emprar i disponible les vint-i-quatre hores del dia.  Per aquesta raó, hem desenvolupat un aplicatiu de continguts de Realitat Virtual especialitzats i dedicats a disminuir la percepció del dolor, l’angoixa i l’ansietat de pacients pediàtrics i adults” ha dit Mireia Cigarrán, CEO i co-founder de VRPharma.

El servei d'Urgències del Parc Taulí aposta per la IA amb Mediktor

Aquest 2023, l’Hospital Universitari Parc Taulí ha inaugurat una innovadora Unitat d’Assistència de Resolució Avançada (ARA) al Servei d’Urgències. Aquesta Unitat està integrada per infermeres i compta amb el suport d’un software d’Intel·ligència Artificial, la qual cosa permet a infermeria orientar i tractar pacients amb patologies menys complexes i més freqüents, com ara cervicàlgies, esquinços de turmell o infeccions urinàries. L’aposta de la IA en aquest servei té per objectiu reduir considerablement el temps d’espera, sense comprometre la qualitat ni la seguretat de l’atenció sanitària.

El software utilitzat per a la Unitat ARA ha estat desenvolupat per Mediktor i adaptat específicament per a aquest projecte en col·laboració amb l’Institut de Recerca i Innovació Parc Taulí (I3PT). Aquesta eina ofereix un avaluador de símptomes, el més precís per al triatge i el prediagnòstic clínicament comprovat, i proporciona el suport adient a l’hora de prendre decisions de manera organitzada, ràpida i eficaç.

El personal d’infermeria de la Unitat ARA, prèviament format, inicia el procés d’atenció al pacient a través del software integrat dins del sistema informàtic del Parc Taulí. Mitjançant preguntes específiques adaptades a cada cas, l’equip d’infermeria obté una llista de possibles diagnòstics que podran ser confirmats o rebutjats mitjançant proves complementàries. Posteriorment, es prescriuen els tractaments adequats, segons els protocols establerts pels professionals de l’hospital. La confirmació final del diagnòstic i la generació de l’informe assistencial és responsabilitat del personal d’infermeria, sempre amb un metge de referència disponible a la Unitat. L’informe assistencial s’adjunta automàticament a la història clínica de cada pacient.

La cap d’infermeria del Servei d’Urgències, Elisabet Vives, destaca que aquest nou recurs suposa un “avenç significatiu”, ja que infermeria, “amb competències avançades” i amb el suport d’Intel·ligència Artificial, “dona resposta a consultes de baixa complexitat amb un alt nivell de resolució”. A més, ha apuntat que aquesta innovació “dona visibilitat a les infermeres i al seu desenvolupament competencial”.

Amb més de 130.000 pacients que acudeixen anualment al Servei d’Urgències del Parc Taulí, la Unitat ARA representa una aposta per un model assistencial híbrid que apodera les infermeres gràcies al suport d’un software d’Intel·ligència Artificial. Aquesta iniciativa obre el camí d’un enfocament innovador de l’assistència, en què les infermeres poden tractar patologies de baixa complexitat i elevada freqüència.

Google DeepMind llança AlphaFold 3, la revolució en el desenvolupament de medicaments

Google DeepMind ha anunciat la tercera versió de l’eina d’Intel·ligència Artificial (IA) anomenada AlphaFold 3, que promet revolucionar el desenvolupament de medicaments. Aquesta avançada IA no només prediu amb precisió l’estructura de diverses molècules, incloent proteïnes, ADN i ARN, sinó que també anticipa les seves interaccions, crucial per a la investigació biomolecular.

Avenços clau d’AlphaFold 3:

  1. Predicció molecular avançada: millora significativament la capacitat de predir estructures moleculars, superant mètodes basats en la física.
  2. Interaccions biomoleculars: pot anticipar com les molècules interactuen entre elles, cosa que és vital per entendre i desenvolupar nous tractaments mèdics.
  3. Accessibilitat a la comunitat científica: està disponible a través d’una plataforma en línia, permetent als investigadors generar prediccions precises d’estructures biomoleculars de forma gratuïta.

Impacte en la indústria farmacèutica:

Aquest avenç té el potencial de transformar la indústria farmacèutica, amb estimacions que AlphaFold 3 podria convertir-se en un negoci de més de 100.000 milions de dòlars. Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, ha expressat que els primers medicaments desenvolupats amb aquesta tecnologia podrien estar disponibles en els pròxims dos anys. Per assolir aquest objectiu, estan col·laborant amb Isomorphic Labs, una subsidiària d’Alphabet, i diverses empreses farmacèutiques.

AlphaFold 3 representa un avenç significatiu en la comprensió del plegament i les interaccions moleculars, facilitant el disseny de medicaments més eficaços i reduint els costos de desenvolupament i investigació. Aquest progrés no només beneficiarà la indústria farmacèutica, sinó que també permetrà a la comunitat científica abordar millor els reptes biològics.